Contacte

L’Arxiu Municipal de Lleida posa a l’abast, a través de Pandora, tota la documentació que té digitalitzada. Podeu fer ús de les imatges respectant l’autoria i indicant que es conserven a l’Arxiu Municipal de Lleida.

Si heu de citar les imatges en els vostres treballs, articles i/o publicacions entreu en aquest enllaç per citar-los correctament o bé poseu-vos en contacte amb nosaltres si teniu qualsevol dubte.

En el cas de sol·licitud de reproducció de documents no digitalitzats es tindrà en compte l’estat de conservació, així com les restriccions en el seu accés que puguin existir d’acord amb la normativa vigent. Podeu fer arribar la petició per correu electrònic indicant la documentació sol·licitada, així com la finalitat i ús de les reproduccions. S’aplicarà, si escau, la taxa que determinin les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Lleida per als serveis de l’Arxiu Municipal.

Ens trobaràs a:
Arxiu Municipal de Lleida
Plaça Paeria s/n
25007 Lleida
Tel.: 973 70 03 52
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
arxiu@paeria.cat