Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 3 de 25.752. Resultats: 257.516. Ordenació

Acta

Actes dels Llibres de Crims, 16/5/1312–30/5/1313 (150 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 8/6/1340–31/3/1341 (114 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 25/5/1344–7/2/1345 (76 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 6/1349-5/1350 (76 pàgines)

Publicació

BOLETÍN OFICIAL DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES DE LA PROVÍNCIA DE LÉRIDA

Exemplars:
(1859 [Suplement a núm.1, 8, 13, 32, 41])] 13, 14, 32]), (1860 [66]), (1862 [125, 128]), (1863 [129, 130, 138]), (1864 [142-146, 148, 150, 152-156}), (1865 [157-163, 165-166, 168-171, 174-180, 184-186]), (1866 [187-201, 203-205, 206, 208-215, 217-233]), (1867 [234, 236-244, 246, 248-251, 254-259]), (1869 [342]), (1870 [382, 386]), (1872 [456-457]), (1873 [474, 475, 482]), (1874 [483, 486]), (1883 [616]), (1885 [654]), (1897 [791]), (1900 [829-835]), (1901 [836]), [...]

Publicació

MEMORIA DEL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Exemplars:
(1864), (1881), (1883), (1885), (1886), (1887), (1888), (1890), (1891), (1895), (1897), (1916)