Contingut de: Hemeroteca [Sèrie]

 
Pàgina 1 de 22. Resultats: 220. Ordenació

Publicació

BOLETÍN OFICIAL DE LA VENTA DE BIENES NACIONALES DE LA PROVÍNCIA DE LÉRIDA

Exemplars:
(1859 [Suplement a núm.1, 8, 13, 32, 41])] 13, 14, 32]), (1860 [66]), (1862 [125, 128]), (1863 [129, 130, 138]), (1864 [142-146, 148, 150, 152-156}), (1865 [157-163, 165-166, 168-171, 174-180, 184-186]), (1866 [187-201, 203-205, 206, 208-215, 217-233]), (1867 [234, 236-244, 246, 248-251, 254-259]), (1869 [342]), (1870 [382, 386]), (1872 [456-457]), (1873 [474, 475, 482]), (1874 [483, 486]), (1883 [616]), (1885 [654]), (1897 [791]), (1900 [829-835]), (1901 [836]), [...]

Publicació

MEMORIA DEL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA

Exemplars:
(1864), (1881), (1883), (1885), (1886), (1887), (1888), (1890), (1891), (1895), (1897), (1916)

Publicació

BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO DE LA DIÓCESIS DE LÉRIDA

Exemplars:
Tom 18: (1866 [56]), (1890 [4])

Publicació

EL CRONICÓN ILERDENSE

Revista de ciencias, artes, literatura e historia local

Exemplars:
Any 1: (1875 [1-3, 5-19])

Publicació

EL SENTIDO COMÚN

Revista semanal dedicada a combatir el Esperitismo

Exemplars:
Any 1: (1875 [1-3, 5-10, 12, 14, 17-28, 32])

Publicació

EL BUEN SENTIDO

Ciencias, religión, moral cristiana

Exemplars:
Any 1: (1875 [1-5]), Any 2: (1876 [6-15])

Publicació

EL PAÍS

Diario liberal independiente

Exemplars:
Any 2: (1880 [272]), Any 4: (1882 [968]), Any 6: (1884 [1483, 1494]), Any 10: (1888 [2663]), Any 11: (1890 [3266]), Any 14:(1892 [3888]), Any 16: (1894 [4458]), Any 18: (1896 [5154, 5242]), Any 19: (1897 [4165,4217,4226]), Any 20: (1898 [5746]), Any 21: (1899 [5795, 5798, 5809, 5869]), Any 23: (1901 [6419]), Any 28: (1906 [7997]), Any 32: (1910 [9265]), Any 33: [...]

Publicació

EL MOTÍN

Periódico satírico semanal

Exemplars:
Any 3: (1883 [1-5, 7-24, 26-41, 44-50]). Any 4: (1884 [1-20, 22-24, 26, 28, 30-31, 33-52]). Any 5: (1885 [2, 5, 7, 11, 16-17, 19-21, 29])

Publicació

BOLETÍN DE LA JUVENTUD CATÓLICA DE LÉRIDA

Exemplars:
Any 3: (1884 [16, 19, 22]), Any 4: (1885 [26])