Resultat de la cerca

Ordenació de més antic a més recent.

 
Pàgina 1 de 624. Resultats: 6.240. Ordenació

Acta

Actes dels Llibres de Crims, 17/5-22/11/1308 (155 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 8/6/1340–31/3/1341 (114 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 25/5/1344–7/2/1345 (76 pàgines)

Acta

Actes del Consell General, 6/1349-5/1350 (76 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 1875, Índex (272 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 2/1/1875, Sessió extraordinària (2 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 3/1/1875 (5 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 3/1/1875 (6 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 5/1/1875 (6 pàgines)

Acta

Actes del Ple de l'Ajuntament de Lleida, 8/1/1875 (9 pàgines)